På plats i New York

24 sep På plats i New York

Imorgon(!) samlas 193 Stats- och Regeringschefer på FN:s högkvarter för att besluta om 17 utvecklingsmål som ska nås innan 2030. 17 mål som ger oss rättvisa, en bättre miljö och en fungerande ekonomi. Detta är världens största försök att skapa en hållbar utveckling innan det är för sent. Dessa mål kommer att sätta agendan för de femton kommande åren och bli något av de mest kända i historien.

Peace & Love Inspire är på plats i New York för att följa toppmötet och delta på ett flertal seminarier och möten för att hitta hur vi kan bli en del av den rörelse som byggs upp för att målen ska nås. Vi ska samtidigt träffa välgörenhetsorganisationer och andra potentiella partners för att se om Action Square kan etableras i USA.

Detta blir några av de mest intressanta dagarna för hållbarhet någonsin. Men det är efter detta som det riktiga arbetet börjar. Har du idéer på hur vi kan arbeta för att dessa mål ska nås, hör av dig.

Jonas Eriksson
jonas@palinspire.org