Action Square

ActionSquare_liggande_logotyp

Action Square är en mötesplats och ett nätverk för dig som vill förändra världen. För vi har alla en roll i samhällets utveckling – och tillsammans blir det enklare att påverka.

Vi ger konkreta verktyg och rådgivning för att du ska kunna ta ditt engagemang till en ny nivå. Som mötesplats finns vi på vårt popup-torg vid olika evenemang och på actionsquare.org där du också kan ta del av en wiki om hur man förändrar världen.

Vi finns för att uppmuntra fler till engagemang och handling i viktiga frågor som påverkar samhället – lokalt och globalt.

Med våra samarbetspartners kan vi med olika verksamheter och projekt rikta strålkastarna på viktiga frågor och skapa förutsättningar för positiv förändring.