Bli medlem

Medlemmarna i Peace & Love Inspire är föreningar som samlats i ett gemensamt syfte. Att använda kulturella uttryck för att främja samhällets utveckling.

Medlemsförmåner
Medlemskapet är gratis och ger olika förmåner:

– Vara medarrangörer till våra olika evenemang
– Ett brett kontaktnätverk
– Möjligheter att påverka verksamheten
– Tillgång till gemensamma resurser och teknik för media- och evenemangsproduktion.

Vi genomför tillsammans evenemang och projekt.

Medlemskrav
För att bli medlem i Peace & Love Inspire behöver föreningen:

  • vara ideell och demokratiskt uppbyggd.
  • är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
  • verkar i enlighet med P&L Inspire målsättning och uppfyller de stadgade kraven.

Organisationens namn

Stad

E-post till kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Antal medlemmar