Join the network

Medlemmarna i Peace & Love Inspire är föreningar som samlats i ett gemensamt syfte. Att använda kulturella uttryck för att främja samhällets utveckling.

Medlemsförmåner
Medlemskapet är gratis och ger olika förmåner:

– Ett brett kontaktnätverk
– Möjligheter att påverka verksamheten

Medlemskrav
För att bli medlem i Peace & Love Inspire behöver föreningen:

  • vara ideell och demokratiskt uppbyggd.
  • ha minst fem fysiska personer i åldern 6-25 år som medlemmar.
  • har minst 60% av medlemmarna i åldern 6-25 år
  • utöver fysiska medlemmar kan föreningen även ha juridiska personer som medlemmar. Dessa får dock högst uppgå till 10% av föreningens totala antal medlemmar, och varje juridisk person får endast ha en röst vid föreningens medlemsmöten.
  • är öppen för alla som söker medlemskap och stöder föreningens målsättning.
  • verkar i enlighet med nätverkets målsättning och uppfyller de stadgade kraven.

Organisationens namn

Stad

E-post till kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Antal medlemmar